A 5% Di chuyển đẩy Bitcoin sang A $1 Vốn hóa thị trường nghìn tỷ

Bitcoin price has broken $50,000 and is now well above the key phycological resistance level. At the halfway point to $100K per Đồng tiền

Đồng xu là một đơn vị của giá trị kỹ thuật số. Khi mô tả tiền điện tử, chúng được xây dựng bằng công nghệ bitcoin và không có giá trị nào khác không giống như mã thông báo có tiềm năng phần mềm được xây dựng cùng với chúng.

" Đọc thêm

‘ href =”https://www.newsbtc.com/dictionary/coin/” data-wpel-link =”nội bộ”> xu, there was bound to be some resistance, but already bulls have pushed the price per BTC to new record highs.

At the current price per Đồng tiền

Đồng xu là một đơn vị của giá trị kỹ thuật số. Khi mô tả tiền điện tử, chúng được xây dựng bằng công nghệ bitcoin và không có giá trị nào khác không giống như mã thông báo có tiềm năng phần mềm được xây dựng cùng với chúng.

" Đọc thêm

‘ href =”https://www.newsbtc.com/dictionary/coin/” data-wpel-link =”nội bộ”> xu, the first ever cryptocurrency is less than a 5% move away from reaching a $1 trillion market cap for the first time ever. Here’s what reaching such an astounding achievement means for the future of the cryptocurrency market and the rest of finance.

Bitcoin Market Cap Prepares For Break Above $1 Nghìn tỷ

Bitcoin price is trading at roughly $51,250 at the time of this writing, and the moment the asset passes roughly $54,000 mỗi Đồng tiền

Đồng xu là một đơn vị của giá trị kỹ thuật số. Khi mô tả tiền điện tử, chúng được xây dựng bằng công nghệ bitcoin và không có giá trị nào khác không giống như mã thông báo có tiềm năng phần mềm được xây dựng cùng với chúng.

" Đọc thêm

‘ href =”https://www.newsbtc.com/dictionary/coin/” data-wpel-link =”nội bộ”>coin it will have surpassed a total market cap of over $1 nghìn tỷ. The distance is less than 5% per BTC away from here, making the move above the landmark level imminent and possibly only hours away.

As the chart below highlights, passing each major rounded number has been of particular importance.

Đọc liên quan | Vốn hóa thị trường Bitcoin vượt qua Tesla, Đây là những công ty tiếp theo

During the Chịu

Thị trường gấu được định nghĩa là một tập hợp giá giảm dần cho các loại tài sản khác nhau. Một nhà đầu tư giảm giá muốn thu lợi nhuận từ chuyển động giảm giá. Bạn có thể nghĩ về một con gấu, vung bàn chân lớn của mình xuống đầu tư, ép giá.

" Đọc thêm

‘ href =”https://www.newsbtc.com/dictionary/bear/” data-wpel-link =”nội bộ”>bear market of 2014 và 2015, Bitcoin ranged below $5 billion in total capital, and once $10 billion was passed, the bull market began. The most recent Chịu

Thị trường gấu được định nghĩa là một tập hợp giá giảm dần cho các loại tài sản khác nhau. Một nhà đầu tư giảm giá muốn thu lợi nhuận từ chuyển động giảm giá. Bạn có thể nghĩ về một con gấu, vung bàn chân lớn của mình xuống đầu tư, ép giá.

" Đọc thêm

‘ href =”https://www.newsbtc.com/dictionary/bear/” data-wpel-link =”nội bộ”>bear phase took Bitcoin between $100 tỷ và $200 billion and is now on track to break past $1 trillion any day now.

Could this once again create a situation where another zero gets added to the end before the mania is over, taking the total Bitcoin market cap to $10 trillion before its all said and done?

nghìn tỷ bitcoin

Only a 5% move is needed to take the BTC market cap above $1 nghìn tỷ | Nguồn: CRYPTOCAP-BTC trên TradingView.com

Replacing The Gold Standard With An All-Digital Narrative

At a $10 trillion market cap the price per Đồng tiền

Đồng xu là một đơn vị của giá trị kỹ thuật số. Khi mô tả tiền điện tử, chúng được xây dựng bằng công nghệ bitcoin và không có giá trị nào khác không giống như mã thông báo có tiềm năng phần mềm được xây dựng cùng với chúng.

" Đọc thêm

‘ href =”https://www.newsbtc.com/dictionary/coin/” data-wpel-link =”nội bộ”>coin is a lot closer to $500,000 mỗi, and on par with the current gold market. Bitcoin has been “eating” gold recently, since the digital narrative took hold and public companies began buying BTC.

Gold began a bull phase slightly before Bitcoin, but once the pandemic struck, the two assets diverged and crypto took control over incoming capital.

Đọc liên quan | Quên 2021, Đây là cách giá Bitcoin tăng cao 2026

As soon as Bitcoin’s trend picked up in momentum, outflows from the gold market made its way into crypto and the flood gates have been open ever since.

A $10 trillion market cap in the top cryptocurrency would almost certainly come at the expense of the aging physical metal. At more than gold’s market cap, the only asset it will have left to beat, is the dollar.

Tại $100 billion Bitcoin cemented its place in the financial world. Tại $1 nghìn tỷ, that cement has built a foundation at which the cryptocurrency has a real chance to become the most dominant asset in the world.

Hình ảnh nổi bật từ Ảnh gửi tiền, Biểu đồ từ TradingView.com

Hãy chặn quảng cáo! (Tại sao?)

Nguồn: Newsbtc

Đang tải...