Beeple NFT được Christie’s đấu giá

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Christie’s đang hợp tác với thị trường kỹ thuật số MakersPlace để bán đấu giá tác phẩm của một nghệ sĩ tiền điện tử nổi tiếng.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...