BitGo thanh toán $ 93K cho Kho bạc Hoa Kỳ để thanh toán 183 Vi phạm trừng phạt 'rõ ràng'

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Bitcoin custodian firm BitGo agreed to pay $93,830 in a settlement pact with the U.S. Treasury over 183 “apparent violations” of multiple sanctions programs.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...