Blockstream mua máy khai thác Bitcoin trị giá 25 triệu đô la từ MicroBT

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

ASIC được thiết lập để được triển khai trong các cơ sở Blockstream thông qua Hoa Kỳ. và Canada.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...