Biểu đồ: Polkadot (DOT) Ổn định ở trên $35, Tại sao Bulls nhắm đến $40 hoặc cao hơn

Polkadot’s DOT corrected lower from $42.00, but it remained stable above $30.00 so với đô la Mỹ. It is now rising and it seems like the bulls are eyeing a fresh increase to $40.00 và $42.00.

  • DOT is holding the ground above the $30.00 và $35.00 levels against the US dollar.
  • The price is trading nicely above the $35.00 hỗ trợ và 100 đường trung bình động đơn giản (4-giờ).
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm quan trọng với ngưỡng kháng cự gần $34.50 trên biểu đồ 4 giờ của cặp DOT / USD (nguồn dữ liệu từ Kraken).
  • The pair remains in a strong uptrend and it could soon revisit $40.00 và $42.00.

Polkadot’s DOT Eyes Fresh Rally

After finding strong offers near $42.00, DOT started a downside correction. Có một sự phá vỡ bên dưới $35.00 và $32.00 mức hỗ trợ. Giá thậm chí còn tăng vọt dưới mức $30.00 mức hỗ trợ, but the bulls remained in action.

A swing low was formed near $26.25 before the price started a fresh increase. The price climbed above the $30.00 và $32.00 mức độ kháng. There was a break above the 50% Mức thoái lui Fib của động thái đi xuống từ $42.20 đu cao để $26.25 swing low.

Polkadot (DOT)

Nguồn: DOTUSD trên TradingView.com

Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm quan trọng với ngưỡng kháng cự gần $34.50 trên biểu đồ 4 giờ của cặp DOT / USD. It is now trading nicely above the $35.00 hỗ trợ và 100 đường trung bình động đơn giản (4-giờ).

An immediate resistance is near the $38.50 cấp độ. Nó gần với 76.4% Mức thoái lui Fib của động thái đi xuống từ $42.20 đu cao để $26.25 swing low. Một sự phá vỡ rõ ràng trên $38.50 và $38.80 resistance levels could lead the price towards the $40.00 cấp độ. The next key resistance sits near the $42.00 cấp độ.

Dips được hỗ trợ?

If DOT price fails to continue higher above $38.50 hoặc là $39.00, there could be a short-term downside correction. The first key support is near the $36.00 và $35.00 cấp độ.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần $33.50 cấp độ và 100 đường trung bình động đơn giản (4-giờ). Any more losses may perhaps open the doors for a move towards the $30.00 vùng hỗ trợ.

Chỉ báo kỹ thuật

4-MACD theo giờ - MACD cho DOT / USD đang lấy đà trong vùng tăng giá.

4-Giờ RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) – The RSI for DOT/USD is now above the 50 cấp độ.

Các mức hỗ trợ chính - $36.00, $35.00 và $33.50.

Các mức kháng cự chính - $38.50, $40.00 và $42.00.

Hãy chặn quảng cáo! (Tại sao?)

Nguồn: Newsbtc

Đang tải...