Sàn giao dịch tiền điện tử Bakkt sắp hợp nhất với Victory Park SPAC: Bloomberg

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

Một thỏa thuận có thể được công bố ngay trong tuần tới, báo cáo cho biết.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...