ECB’s Christine Lagarde Says ‘Speculative’ Bitcoin Needs Regulation

Người dẫn đầu về tin tức blockchain, CoinDesk là một phương tiện truyền thông luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. CoinDesk là công ty con hoạt động độc lập của Digital Currency Group, đầu tư vào tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp blockchain.

Hãy chặn quảng cáo! (Tại sao?)

Nguồn: Coindesk

Đang tải...