Exchange eToro tìm cách xác định người dùng mới có dấu hiệu tăng nhu cầu bán lẻ đối với tiền điện tử

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The platform, which mainly caters tosocialor beginner traders, raised its required deposit level to $1,000 từ $200.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...