Japan’s FSA Says XRP Not a Security: Báo cáo

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The regulator’s stance contrasts with that of the U.S. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...