Morgan Stanley tăng cổ phần trong Bitcoin-Laden MicroStrategy lên 10.9%

Morgan Stanley now owns 792,627 shares of MicroStrategy, bringing its total ownership in the company best known for holding over $2 billion in bitcoin to 10.9%, according to a filing made with the U.S. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Câu chuyện này đang phát triển và sẽ được cập nhật.

Hãy chặn quảng cáo! (Tại sao?)

Nguồn: Coindesk

Đang tải...