Dự luật thuế tiền điện tử của Nga được thông qua lần đọc đầu tiên tại Duma quốc gia

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The bill proposes to recognise cryptocurrency as property for purposes of taxation.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...