TA: Bitcoin Eyes Key Upside Break, Tại sao Bulls vẫn kiểm soát

Bitcoin price remained in a positive zone above the $39,000 ngang với đô la Mỹ. BTC is likely to climb further higher above $40,500 và $41,000.

  • Bitcoin is trading nicely above the $38,200 và $38,500 mức hỗ trợ.
  • Giá hiện đang giao dịch cao hơn $38,000 và 100 đường trung bình động đơn giản hàng giờ.
  • There is a key contracting triangle forming with resistance near $40,200 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • The pair is likely to gain bullish momentum if it clears $40,200 và $40,500.

Bitcoin Price Eyes More Upsides

Bitcoin price started a fresh increase from the $36,500 vùng hỗ trợ. BTC remained well bid above the $37,000 level and it gained pace above the $38,000 cấp độ.

The price even spiked above the $40,000 level and it settled above the 100 đường trung bình động đơn giản hàng giờ. Một mức cao được hình thành gần $40,930 and the price is now consolidating gains. It corrected below the $40,000 mức hỗ trợ.

Có một sự phá vỡ bên dưới 23.6% Mức thoái lui Fib của động thái đi lên từ $36,397 đu xuống thấp $40,930 cao. It is now holding the $39,000 mức hỗ trợ. There is also a key contracting triangle forming with resistance near $40,200 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Giá bitcoin

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

If there is an upside break above the $40,200 vùng kháng chiến, có nhiều cơ hội hơn. The next major resistance is near the $40,800 và $41,000 cấp độ. A close above $41,000 could trigger a steady increase towards the $42,000 cấp độ.

Dip Supported in BTC?

Nếu bitcoin không vượt lên trên $40,200 và $40,500 mức độ kháng, it could start another downside correction. Hỗ trợ ban đầu về nhược điểm là gần $39,400 level and the triangle lower trend line.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện gần $38,600 khu. It is near the 50% Mức thoái lui Fib của động thái đi lên từ $36,397 đu xuống thấp $40,930 cao. A clear downside break below the $38,600 support might call for a move towards the $37,600 cấp độ. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần $37,200 khu.

Các chỉ số kỹ thuật:

Hourly MACD – The MACD is likely to gain pace in the bullish zone.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – The RSI for BTC/USD is now above the 50 cấp độ.

Các mức hỗ trợ chính - $38,600, theo dõi bởi $38,000.

Các mức kháng cự chính - $40,200, $40,500 và $42,000.

Kiểm tra Adblock (Tại sao?)

Nguồn: Newsbtc

Đang tải...