TA: Bitcoin lại thất bại, Tại sao BTC vẫn có nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng

Bitcoin price failed again to clear the $35,000 chống lại đồng đô la Mỹ. BTC started a fresh decline below $34,000 and it remains at a risk of more downsides.

  • Bitcoin started a fresh decline after it failed to settle above the $35,000 vùng kháng chiến.
  • The price is now trading below the $33,500 hỗ trợ và 100 đường trung bình động đơn giản hàng giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $33,850 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • The pair could correct higher, but the bulls are likely to face resistance near $34,000.

Bitcoin Price Breaks Key Support

Bitcoin gained pace after it broke the $34,000 vùng kháng chiến. BTC even spiked above the $35,000 Sức cản, but there was no upside continuation.

The price formed a high near $35,000 and it started a fresh decline. Có một sự phá vỡ bên dưới $34,000 mức hỗ trợ. ngoài ra, there was a break below a major bullish trend line with support near $33,850 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

The pair is now trading below the $33,500 hỗ trợ và 100 đường trung bình động đơn giản hàng giờ. Mức thấp được hình thành gần $33,134 and the price is now consolidating losses.

Một kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần $33,550 cấp độ. It is near the 23.6% Fib retracement level of the recent decline from the $35,000 đu cao để $33,134 Thấp. Về mặt nhược điểm, an initial support is near the recent low at $33,134.

Giá bitcoin

Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần $33,000 khu. If bitcoin price fails to stay above the $33,000 ủng hộ, there could be a sharp decline. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần $32,200 cấp độ. Nếu có sự phá vỡ bên dưới $32,200 và $32,000 mức hỗ trợ, the price could continue to move down.

Fresh Increase in BTC?

If bitcoin remains stable above the $33,000 vùng hỗ trợ, it could start a fresh increase in the near term. An immediate resistance on the upside is near the $33,550 cấp độ.

The first major resistance is near $34,000. It is near the 50% Fib retracement level of the recent decline from the $35,000 đu cao để $33,134 Thấp. If there is a close above the $34,000 vùng kháng chiến, the price could rise towards the $35,000 rào.

Các chỉ số kỹ thuật:

Hourly MACD – The MACD is now gaining pace in the bearish zone.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – The RSI for BTC/USD is now in the oversold zone.

Các mức hỗ trợ chính - $33,000, theo dõi bởi $32,200.

Các mức kháng cự chính - $33,550, $34,000 và $35,000.

Kiểm tra Adblock (Tại sao?)

Nguồn: Newsbtc

Đang tải...