Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tìm cách thuê một người quản lý để nghiên cứu các stablecoin và CBDC

[không thể truy xuất nội dung toàn văn]

The job listing follows comments made by Fed Chair Jerome Powell in recent weeks where he said the central bank needed “better regulatory answers” for global stablecoins.

Nguồn: Coindesk

Đang tải...