‘Điều này có đúng không?Dorsey của 'Twitter hỏi về việc cấm Trump và sau đó nói "Có"

Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã (ở đâu nữa?) Twitter để đặt câu hỏi “điều này có đúng không?”Về quyết định cấm Hoa Kỳ của công ty anh ấy. Tổng thống Donald Trump từ lễ đài sau cuộc tấn công tuần trước vào Điện Capitol.
Sau biểu hiện nghi ngờ mở đầu đó, anh ấy tiếp tục trả lời rằng có, nó là.

Câu chuyện này đang phát triển và sẽ được cập nhật.

Hãy chặn quảng cáo! (Tại sao?)

Nguồn: Coindesk

Đang tải...